Θεραπευτικό Αισθητηριακό Παιχνίδι

Ατομικές ή ομαδικές θεραπευτικές συναντήσεις παιχνιδιού και τέχνης για παιδιά.

Όλα τα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες, είναι μοναδικά, με δικούς τους τρόπους και ρυθμούς ανάπτυξης. Γεννιούνται με έντονη την ορμή τους για κίνηση, εξερεύνηση, γνώση, δημιουργία. Συχνά όμως, εμφανίζονται εμπόδια και δυσκολίες στην πορεία της ζωής τους, καταστάσεις που δυσκολεύουν το έργο της ανάπτυξής τους, και που δυστυχώς, μπορεί να εμποδίσουν τα παιδιά να βιώσουν μια ανέμελη και χαρούμενη παιδική ηλικία, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα, να αναπτύξουν το δυναμικό τους και τις δεξιότητές τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία τους στην ενήλικη ζωή.

Γνωρίζοντας τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης και τους αισθητηριακού παιχνιδιού, στο hehe οργανώνονται συναντήσεις παιχνιδιού με αισθητηριακά υλικά, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με αισθητηριακές δυσκολίες, στοιχεία διάσπασης/υπερκινητικότητας, με έντονη παρορμητικότητα ή/και επιθετικότητα, με δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση, μειωμένη αυτοπεποίθηση, είτε έχουν κάποια επίσημη διάγνωση είτε όχι.

Σε στενή συνεργασία με τους γονείς διερευνούμε τα ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες, τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού, και με βάση αυτά τα στοιχεία σχεδιάζουμε δραστηριότητες τέχνης, λόγου, κίνησης και αισθητηριακού παιχνιδιού, κατάλληλες για το αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε παιδιού, πάντα σε κλίμα αποδοχής και ενσυναίσθησης. Πέρα από όλα τα άλλα, οι συναντήσεις αυτές μας προσφέρουν τη δυνατότητα να παρατηρούμε την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, διακριτικά και αθόρυβα, να ανακαλύπτουμε τις ειδικές ικανότητες του και να βοηθάμε στην καλλιέργεια τους. Με τη συμμετοχή των γονιών και της ευρύτερης οικογένειας, οι ομάδες μπορούν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα στο χρόνο.

Κάποιοι στόχοι των συναντήσεων αυτών είναι :

• η εξωτερίκευση των σκέψεων και των συναισθημάτων, η ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών.
• η κοινωνικοποίηση, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, η δημιουργία θετικών σχέσεων, η ενεργοποίηση της ενσυναίσθησης.
• η επεξεργασία/ρύθμιση πιθανών αισθητηριακών δυσκολιών
• η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και η καλλιέργεια της φαντασίας.
• η ενίσχυση της παρατηρητικότητας, της αντίληψης, της ικανότητας λύσης προβλημάτων.
• η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων με τρόπο φυσικό και αυθόρμητο.
• η αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης, η αυτορύθμιση και ο αυτοέλεγχος, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
• η μείωση του άγχους, η χαλάρωση.

Μέσω του παιχνιδιού και της κίνησης, μέσω υλικών όπως ο φυσικός πηλός, τα χρώματα και η άμμος, μέσω λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την φαντασία, το σώμα, τη σκέψη και τις αισθήσεις τους. Σταδιακά, το παιδί καταφέρνει να "μιλήσει", ακόμα κι αν δεν έχει το λεξιλόγιο που χρειάζεται για να εκφράσει τα συναισθήματα, τις συγκρούσεις , την πίεση, που μπορεί να νιώθει. Ακόμα και τα πιο "τραυματισμένα" παιδιά, κατορθώνουν να εκφραστούν, να ανακαλύψουν τις ικανότητες και τον εαυτό τους, να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους, μακριά από κριτική και πίεση, μέσω του παιχνιδιού και της επικοινωνίας.