Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών

Με μεγάλη τρυφερότητα, αγάπη και επαγγελματισμό, στοχεύουμε στη συναισθηματική υποστήριξη και ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων που έχουν ανάγκη, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι, την τέχνη και τον λόγο. Δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό στην προσωπικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, εξερευνούμε μαζί του τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθηθεί ώστε να ξεχωρίσει τον εαυτό του από το πρόβλημα, να ανακαλύψει εποικοδομητικούς και βοηθητικούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας, να επουλώσει τυχόν τραύματα και να καλλιεργήσει την εσωτερική του δύναμη και δημιουργικότητα. Φυσικά συνεργαζόμαστε με τους γονείς, το σχολείο και τυχόν άλλους θεραπευτές του παιδιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, και φροντίζουμε για μια ολιστική αντιμετώπιση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί.

 

Γλυπτό της Berit Hildre